Michigan charter fishing down 9% in 2008Top Bottom